วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

สาขาเคมี

สาขาเคมี ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 • Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design  
 • Chemical Engineering Principles and Calculations  
 • Process Dynamics and Control  
 • Unit Operations I  
 • Unit Operations II  
 • Unit Operations III  
 • Chemical Engineering Plant Design I  
 • Chemical Engineering Plant Design II  
 • Safety in Chemical Operations  
 • Environmental Chemical Engineering  
 • Engineering Economy  
 • Chemical Engineering Thermodynamics  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เข้าร่วมบล็อกนี้